ORGANIZATOR:
Rozmowy dot. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu z perspektywy zarządu i pracy menedżerów CSR/ESG/Sustainability z zarządami.
ESG W SPÓŁCE
Praktyka raportowania 
16 czerwca 2021
Webinar
Specjalne wydanie webinaru już za nami.
Jeśli chcesz je obejrzeć, zarejestruj się poniżej,
a otrzymasz link do retransmisji.
16 czerwca 2021 (środa) godz. 10:00-11:30
 10:00 - 10:10 
10:10 - 10:40


10:40 - 10:50
 10:50 - 11:25 

11:25 - 11:30
Powitanie 
Wywiad z Jonathanem Labrey, Chief Strategy Officer, International Integrated Reporting Councilpoprowadzi Ewa Zamościńska, Dyrektorka ds. doradztwa ESG i kluczowych klientów, CSRinfo (wywiad prowadzony będzie w języku angielskim)
Sesja Q&A
Mistrzowski Raport ESG wraz z sesją Q&A - prezentacja kursu online dot. raportowania niefinansowego i zrównoważonego rozwoju, Liliana Anam, CEO CSRinfo
Podsumowanie spotkania & ogłoszenia
IDEA
Podczas wszystkich spotkań w 2020 roku, gdy pytaliśmy Was o przeszkody na drodze ku zrównoważonemu biznesowi, jedna bariera powtarzała się najczęściej: otwartość, świadomość, współpraca z zarządem. 
Dlatego w 2021 roku uruchomiliśmy cykl spotkań z członkami zarządu. 

Tym razem przed nami specjalne wydanie ESG w spółce. Praktyka raportowania.

PROGRAM SPOTKANIA 
UCZESTNICY
Spotkanie dedykowane jest szczególnie osobom zajmującym się sprawozdawczością w spółkach, menedżerom zajmującym się ESG, CSR i komunikacją korporacyjną oraz relacjami inwestorskimi.  

Webinar polecamy wszystkim, którym bliskie jest stworzenie długodystansowego planu na działania ESG w firmie 
i zbudowanie stabilnego, zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia do własnego biznesu. 

RETRANSMISJA
Jeśli chcesz dowiedzieć się o czym rozmawialiśmy z naszymi gośćmi podczas wcześniejszych spotkań, zapisz się na retransmisję:
20 stycznia 2021 naszym gościem był Przemysław Lutkiewicz, Wiceprezes zarządu LPP, CFO   
24 lutego 2021 naszym gościem był Tomasz Ślęzak, Członek Zarządu Archicom S.A.
24 marca 2021 naszymi gośćmi byli Bartosz Kwiatkowski i Katarzyna Kluczka z Fundacji Frank Bold
21 kwietnia 2021 naszym gościem była Beata Górniak, Członkini zarządu PKP Energetyka
20 maja 2021 naszym gościem była Izabela Olszewska, Członkini zarządu GPW

+48
Zapisuję się!
Zapisując się raz, otrzymasz powiadomienie 
o każdym nadchodzącym wydarzeniu
Jonathan jest ekspertem w zakresie ładu korporacyjnego i sprawozdawczości z ponad 16-letnim doświadczeniem w księgowości, regulacjach i sprawozdawczości przedsiębiorstw. w 2012 roku dołączył do IIRC  gdzie kieruje pracami nad strategią oraz globalną polityką, promując raportowanie zintegrowane. Jonathan doskonale zna rynek azjatycki, ponieważ mieszkał w Singapurze i pracował w całym regionie, pogłębiając wiedzę na temat rynków kapitałowych i ładu korporacyjnego, ściśle współpracując z przedsiębiorstwami, inwestorami, regulatorami i organizacjami zawodowymi w dziedzinie księgowości.

Jonathan ma doświadczenie w pracy na szczeblu rządowym oraz w tworzeniu polityk i regulacji. W latach 2004–2010 kierował zespołem ds. public affairs i regulacji w ICAEW. W latach 2010-2012 był szefem komunikacji w brytyjskiej Radzie ds. Sprawozdawczości Finansowej.

Doświadczona doradczyni, trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Jest jedną z kilku osób na polskim rynku, która posiada tak szerokie i długie doświadczenie w doradztwie związanym stricte ze zrównoważonym rozwojem, w tym coachingu i długofalowego wspierania menedżerów i specjalistów zajmujących się CSR/ESG. Prowadzi projekty doradcze w obszarze odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu m.in. w firmach z branży finansowej, retail, FMCG, przemysłu ciężkiego i energetycznej. Brała aktywny udział w budowie strategii CSR Grup Kapitałowych.  Razem z zespołem konsultantów CSRinfo realizuje projekty doradcze dla wiodących firm na polskim rynku.

Prowadzi projekty doradcze w obszarze budowy i wdrażania strategii ESG/CSR, polityk, raportowania.   Od lat wspiera firmy w planowaniu i przeprowadzaniu sesji dialogowych oraz paneli interesariuszy wg standardów AA1000. 
LILIANA ANAM
CEO CSRinfo
Linkedin
JONATHAN LABREY 
Chief Strategy Officer, 
International Integrated Reporting Council

Założycielka i CEO firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo. Od 2005 pracuje w obszarze odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dostarcza klientom CSRinfo rozwiązania w zakresie CSR/ESG/Zrównoważonego rozwoju, w tym analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, raportowania, dialogu z interesariuszami. 
Jest promotorką i edukatorką w dziedzinie ESG/Sustainability. Autorka programów szkoleniowych,  publikacji, pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie (obecnie trwa VII edycja studiów).
Wprowadziła na polski rynek standard AA1000, inicjowała i wspierała przekłady normy ISO26000, ISO20400, standardu GRI G4, standardu <IR>, członkini zespołu redakcyjnego SIN. 
Członkini rządowych zespołów ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju (od 2009). Polski ekspert  w międzynarodowej grupie roboczej ds. normy ISO26000, członkini Polskiego Komitetu Technicznego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Wyróżniona przez Forbes Women na liście 25 liderek zrównoważonego rozwoju w Polsce (2021).
 

EWA ZAMOŚCIŃSKA
Dyrektorka ds. Doradztwa ESG
i kluczowych klientów, CSRinfo

Linkedin
PRELEGENCI 
# 1. Na co dzień pomagamy firmom w doradztwie dot. odpowiedzialnego biznesu. Przygotowujemy polityki, strategie i raporty, które podnoszą standing firm.
# 2. Stosujemy wachlarz standardów, norm, wytycznych i regulacji: UoR i Wytycznych KE, GRI Standards, SIN, <IR>, UN GC, PN-ISO26000:2012, odniesienie do Global Goals, regulacji branżowych np. Principles of Responsible Banking, wytycznych tematycznych TCFD.
# 3. Edukujemy. Prowadzimy szkolenia,webinaria i warsztaty. Jesteśmy autorem i partnerem studiów podyplomowych Manager CSR na Collegium Civitas.

Organizatorem wydarzenia jest firma edukacyjno-doradcza CSRinfo
Masz pytania? 
Skontaktuj się z nami:

Agnieszka Kocińska - Danielewicz
agnieszka.kocinska-danielewicz@csrinfo.org
+48 600 534 779
KONTAKT
Zajrzyj na strony:

www.rejestrraportow.pl
www.CSRinfo.org
www.linkedin.com/company/csrinfo